/Aabidding

What We Offer

Aanbidding is een levensstijl en een daad van gehoorzaamheid aan God. God aanbidden heeft te maken met uw gehele lichaam. We aanbidden God met ons gehele hart, met onze mond, hoofd, handen, knieën en voeten. Dit uit zich in zingen, klappen, buigen, dansen door middel van gebed, dankzegging, lofprijs en aanbidding.
Kom met ons God groot maken en Hem de eer geven die Hem toe komt, want Hij is het waard!