/Jeugd Leidster

What We Offer

De jongeren in de gemeente variëren in leeftijd van 12 tot 20 jaar. Elke maand is er een gezellige samenkomst waarbij ze elkaar beter leren kennen en er nieuwe vriendschappen ontstaan. Er worden verschillende onderwerpen behandeld die de jongeren aanspreken en er is tijd voor een boodschap uit de Bijbel. Persoonlijke aandacht in het groeiproces van kind naar volwassene is belangrijk. Mocht er een probleem zijn dan kan er specifiek aandacht aan geschonken worden. De jongeren worden actief betrokken bij het bedenken en organiseren van diverse leuke activiteiten.