/Prediking

What We Offer

Het Woord van God verklaren in uw leven elke zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Het Woord van God is een licht op uw pad en genezing voor uw hele lichaam!
Jezus Christus is gekomen om u leven te geven en overvloed; daarom zaaien we het Woord van God elke zondag in de Levende Steen Kerk.
U bent van "harte welkom" om te komen ontvangen!