Bedieningen De Levende Steen Kerk

Prediking

Het Woord van God verklaren in uw leven elke zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Het Woord van God is een licht op uw pad en genezing voor uw hele lichaam!
Jezus Christus is gekomen om u leven te geven en overvloed; daarom zaaien we het Woord van God elke zondag in de Levende Steen Kerk.
U bent van "harte welkom" om te komen ontvangen!

visit page »

Aanbidding

Aanbidding is een levensstijl en een daad van gehoorzaamheid aan God. God aanbidden heeft te maken met uw gehele lichaam. We aanbidden God met ons gehele hart, met onze mond, hoofd, handen, knieën en voeten. Dit uit zich in zingen, klappen, buigen, dansen door middel van gebed, dankzegging, lofprijs en aanbidding.
Kom met ons God groot maken en Hem de eer geven die Hem toe komt, want Hij is het waard!

visit page »

Broederkring Broeder Roberto

1 Een bedevaartslied van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Samen het Woord van God lezen en onderzoeken, relatie bouwen met elkaar en met God door gesprekken en gebed.

visit page »

Jeugd Leidster Diakones Myra

De jongeren in de gemeente variëren in leeftijd van 12 tot 20 jaar. Elke maand is er een gezellige samenkomst waarbij ze elkaar beter leren kennen en er nieuwe vriendschappen ontstaan. Er worden verschillende onderwerpen behandeld die de jongeren aanspreken en er is tijd voor een boodschap uit de Bijbel. Persoonlijke aandacht in het groeiproces van kind naar volwassene is belangrijk. Mocht er een probleem zijn dan kan er specifiek aandacht aan geschonken worden. De jongeren worden actief betrokken bij het bedenken en organiseren van diverse leuke activiteiten.

visit page »

Kinder Leidster Martine

Elke zondag is er voor de kinderen een eigen dienst. Alle kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar zijn van harte welkom, want zij zijn onze toekomst! Elke maand kiezen we een thema uit dat we gaan behandelen. Door middel van creativiteit, knutselwerkjes en opdrachten leren de kinderen de Bijbel kennen. En net zo belangrijk, ze leren wie Jezus Christus, God de Vader, en de Heilige Geest is. Het is ons verlangen dat de kinderen weten dat de Heer heel veel van hen houdt en het heel fijn vindt om bij hen te zijn.

visit page »

zusterkring

Iedere 2e zaterdag van de maand is er een zusterkring. Hier komen de vrouwen samen om de Here te zoeken, te aanbidden en het Woord te delen met elkaar. Terwijl we de Here zoeken, laat Hij zich ook vinden. Tijdens het genieten van een hapje en een drankje in een open en gezellige atmosfeer bouwen we aan onze relatie met elkaar en met God. Er is ruimte om je verhaal te delen en er is ruimte voor gebed.

visit page »