Wij geloven dat de bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. Wij geloven dat er een God is, eeuwig bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven in vergeving en reiniging van zonden, door het kostbare bloed van Jezus Christus (Het Lam Gods.) Wij geloven dat ieder mens zondig en verloren is en daarom wederom geboren dient te worden door de Heilige Geest. Wij geloven in de noodzaak van de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan de bewuste gelovende. Wij geloven in de doop in de Heilige Geest met de schriftelijke openbaring van geestesuitingen, genadegaven, en bedieningen. Wij geloven in Goddelijke genezing van zieken op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus onze Heiland en Verlosser. Wij geloven in bevrijding van gebondenheid, op grond van de autoriteit in de naam van Jezus Christus, die alle macht heeft in de hemel en op aarde.